RainbowZhang 发表于 2018-7-13 10:03:16

为什么视频放不出来

alexyz 发表于 2018-7-13 10:37:17

谢谢分享

spky 发表于 2018-7-14 22:10:22

你好,我想查看本帖内容,谢谢

spky 发表于 2018-7-14 22:11:00

你好,想查看视频,谢谢

Bingwang2 发表于 2018-7-18 22:10:58

wwwweeeeeee

于璐 发表于 2018-8-9 17:28:25

谢谢分享!

scopia0202 发表于 2018-8-19 14:30:51

谢谢分享

冬瓜条子 发表于 2018-9-16 20:01:07

xuexialala

laura8787 发表于 2019-2-14 16:50:21

谢谢分享

NinoMozart 发表于 2019-2-17 13:59:55

谢谢分享
页: 1 [2] 3 4 5 6
查看完整版本: 2012-02-14 美中领导人在美国国务院欢迎午宴上的讲话