David 发表于 2017-6-1 22:40:53

2017-03-05 李克强总理政府工作报告

http://v.youku.com/v_show/id_XMjU5Mzc3NzcwMA==.html

点击播放:中文原声视频   英文同传视频

static/image/hrline/line6.png↓下载资源↓static/image/hrline/line6.png

**** Hidden Message *****

Alicekingjs 发表于 2017-6-11 14:00:44

有没有习主席达沃斯演讲的中英文视频?

Ganlinxia 发表于 2018-3-8 12:28:16

liangjinalong 发表于 2018-3-11 23:10:21

thank you very much

xiaolixiaohuang 发表于 2018-4-17 14:11:05

黄初三年2,余朝京师3,还济洛川4。古人有言:斯水之神,名曰宓妃5。感宋玉对楚王说神女之事6,遂作斯赋。其词曰:
余从京域7,言归东藩8,背伊阙9,越轘辕10,经通谷11,陵景山12。日既西倾,车殆马烦13。尔乃税驾乎蘅皋14,秣驷乎芝田15,容与乎阳林16,流眄乎洛川17。

tracy_xuyang 发表于 2018-10-26 22:50:07

感谢分享

明静 发表于 2018-12-5 20:09:21

!!!!!

connietsim 发表于 2019-3-6 19:32:33

frankryu 发表于 2019-3-6 22:35:35

:P:(:){:2_27:}{:2_26:}{:2_25:}:P:(:){:2_27:}{:2_26:}{:2_25:}

brothers 发表于 2019-3-7 15:55:00

谢谢分享!
页: [1] 2
查看完整版本: 2017-03-05 李克强总理政府工作报告